See English Version

شرایط همکاری در کمیته علمی کنفرانس


داشتن مدرک تخصصی Phd و یا سوابق علمی پژوهشی  (ارسال رزومه یا کد ORCID) به ایمیل دبیرخانه

پس از تایید :

درج نام و سمت و دانشگاه در بخش کمیته علمی

ارائه گواهینامه همکاری در بخش کمیته علمی کنفرانس به صورت الکترونیکی

چنانچه مایل به داوری مقالات نیز هستید در فرم مربوطه اعلام فرمایید تا پنل داوری برای شما ایجاد گردد

اساتید محترم میتوانند دانشجویان خود و دیگر پژوهشگران و علاقمندان حوزه کنفرانس را جهت ارسال مقاله مطلع نمایند

کد تخفیف به دانشجویان معرفی شده تعلق میگیرد.