See English Version

مزایای بورسیه تحصیلی ترکیه

مزایای بورسیه تحصیلی ترکیه

اقامتگاه رایگان: یکی از بهترین گزینه‌های بورسیه تحصیلی ترکیه ارائه خوابگاه دانشجویی رایگان به دانشجویان واجد شرایط بین‌المللی است. تمامی دانشجویان دارنده بورسیه تحصیلی ترکیه می‌توانند از خدمات اقامتگاه‌های درون دانشگاه به صورت رایگان استفاده کنند و یا در صورت تمایل با هزینه شخصی نسبت به اجاره خانه و یا آپارتمان در خارج از محوطه دانشگاه اقدام کنند.

عدم نیاز به پرداخت شهریه: دانشجویان دارنده کمک هزینه تحصیلی ترکیه می‌توانند بدون دغدغه و نگرانی فراهم نمودن شهریه دانشگاه، با تمام قوا به ادامه تحصیل در ترکیه بپردازند.

هزینه خدمات درمانی: عموما دانشجویان بین‌المللی برای استفاده از خدمات درمانی در اقصی نقاط دنیا با هزینه‌های فراوانی روبرو خواهند شد. اما خوشبختانه تمامی هزینه‌های درمانی دانشجویان دارنده بورسیه تحصیلی ترکیه توسط بیمه سلامت دولت ترکیه پوشش داده می‌شود.

هزینه‌های سفر: کمک هزینه تحصیلی ترکیه هزینه‌های سفر دانشجو را نیز پوشش می‌دهد. این بدین معنی است که دو بلیط در حین تحصیل متقاضی در ترکیه به وی تعلق می‌گیرد. یکی برای آمدن دانشجو به کشور ترکیه و ادامه تحصیل در این کشور و دیگری برای زمان فارغ‌التحصیلی دانشجو و عزیمت به وطن، به صورت رایگان به دانشجوی بین‌المللی دارنده کمک هزینه تحصیلی ترکیه اختصاص می‌یابد.